Tài trợ bởi vatgia.com
Wifi Marketing

- Dịch vụ


2017-02-16 23:45:32

Wifi Marketing

 WIFI  MARKETING – XU HƯỚNG HƯỚNG MỚI ĐẦY TRIỂN VỌNG

 

 

Xu thế tiêu dùng

Các hình thức quảng cáo WIFI MARKETING

1.  Pop up full sreen

 

 

2.  Thu thập dữ liệu

 

3.  Catfish

 

 

4.     Inpage

 

Các địa điểm triển khai WIFI MARKETING

Lợi ích hoàn hảo khu sử dụng WIFI MARKETTING tại các điểm kết nối