Tài trợ bởi vatgia.com
Quảng Cáo Google Adwords

- Dịch vụ


2017-02-16 23:41:27

Quảng Cáo Google Adwords

Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google – hay quảng cáo google adwords là kênh truyền thông đặc biệt hiệu quả để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến đúng khách hàng tiềm năng.

Các loại quảng cáo Google Adwords

1.  Quảng cáo Google Search thường

 

Quảng cáo google adwords – Search thường

2.  Quảng cáo Google Search động

 

Quảng cáo google adwords – Search động

3. Google Search Only Call

 

Quảng cáo google search – Only call

4. Google Display Network

 

Quảng cáo Google display network

5.  Banner trong Video

 

Quảng cáo google – Banner

6.   Quảng cáo Video – Instream:

 

Quảng cáo google – Video

7.   TrueView Instream

 

Quảng cáo google – TrueView

8. TrueView trong hiển thị

 

Quảng cáo google adwords – Trueview

9. YouTube Masthead

 

Quảng cáo Youtube